Skriv ut sidan

Spridda tankar om tanklöshet

Av: Finn Petrén 11 november 2011

Vad är det som händer i konungariket? Hur kan en politisk majoritet i Stockholm tro att man kan genomföra en ombyggnad av Slussen som skulle innebära försämrad funktion och framkomlighet för alla, och som förmodligen är lagstridig? Hur kan Socialdepartementets skötebarn Hjälpmedelsinstitutet tillåtas flytta från tillgängliga lokaler till otillgängliga? Vart tog de politiska utfästelserna om statens roll som föredöme vägen?

Hur kommer det sig att det i nådens år 2011 fortfarande är möjligt att varje dag skapa nya fysiska hinder för tillgänglighet och allas delaktighet i samhället? Svaret ligger i politiken. De senaste tio årens politiska fokus på att undanröja ”enkelt avhjälpta hinder” har i praktiken inneburit att ambitionerna att göra rätt från början har försvagats. Politiken för samhälls-byggande har abdikerat och tanklösheten har brett ut sig.

Vad är problemet? Vad är det som står i vägen för ett smartare samhällsbyggande? Det finns många svar, ett av dem handlar om att tillgänglighet och användbarhet har cementerats som ett särintresse och behandlas som ett sådant. Tillgänglighets-aspekterna kommer in sent i processerna och ses då som irriterande och kostnadsdrivande tillägg.

En del av lösningen är att se tillgänglighet som ett genuint allmänintresse och som en positiv kvalitet i alla planerings- och gestaltningsprocesser, något som måste finnas med som ett grundkrav i de tidigaste skedena. Delar av byggbranschen börjar så sakteliga förstå det här, men de politiska incitamenten för att göra rätt från början lyser med sin frånvaro.

Design- och arkitekturprofessionerna har idag en mycket begränsad roll i samhällsbyggandet. Kanske den roll man förtjänar? Nej, jag är övertygad om professionernas möjligheter att bidra till miljöer, tjänster och produkter som fungerar bra för många fler människor än idag.

Men tillvaratagandet av rätt sorts kompetens förutsätter en efterfrågan som i sin tur förutsätter politik på både statlig och kommunal nivå. Politik, beslutsfattande och offentliga beställningar. Utan politik och utan aktiv efterfrågan går Sverige miste om den fantastiska resurs för smartare samhällsbyggande som ligger i professionell gestaltningskompetens.

 

Publicerad: 11 november 2011Kommentarer (1)


Certifiering av experter inom tillgänglighet
Hej,
Jag vill höra hur många är certifierat och om ni vet om det här kravet?

Jag jobber med många ark. inom den fråga ingen är certifierat.
Är det mening att finns kravet på ngt som ingen bry sig om eller har jag fel?
Mvh
 

Lourdes, 1 februari 2012

Skriv din kommentar här:

 
 
 
 
 
 
Logo för EIDD Sverige

Design for All Sverige| Box 49084 | SE-100 28 Stockholm | info@designforalla.se

Powered by Powered by EPiServer