Skriv ut sidan

Design for All Sverige

Design for All Sverige är en ideell organisation och fungerar som ett nätverk för formgivare, industridesigner, arkitekter, planerare på olika nivåer, ideella organisationer, skolor, företag och myndigheter, som tillsammans vill utveckla Design för Alla som teori och praktik.

Design for All Sverige bildades hösten 1996 (som EIDD Sverige) och har sedan dess utvecklats till en nationell plattform för Design för Alla med för närvarande ett hundratal medlemmar.

Design for All Sveriges vision är ett samhälle där tillgänglighet och användbarhet för alla är en naturlig kvalitet i all planering och utformning av offentliga miljöer, byggnader, tjänster och bruksföremål.

Design for All Sverige är nationell medlemsorganisation i EIDD - Design for All Europe (tidigare European Institute for Design and Disability) som bildades i Dublin 1993. Den europeiska moderorganisationen har en federal struktur med medlemsorganisationer i tjugotre länder.

Länkar

Begreppet Design för Alla

Webbplatsen för EIDD - Design for All Europe


EIDD Sverige bildas


Hösten 1995 kontaktade den irländske industridesignern Paul Hogan, grundaren av European Institute for Design and Disability, några av sina svenska vänner för att få dem att dra igång en svensk medlemsorganisation. Det var Maria Benktzon (Ergonomidesign), Alf G. Eriksson (NHR), Lennart Lindkvist (Svensk Form) och Finn Petrén (Nordiska Ministerrådet). Paul Hogans initiativ bar frukt, och ett år senare bildades den första interimstyrelsen för EIDD Sverige.Paul Hogan, europeiska EIDD:s grundarePaul Hogan,
europeiska EIDD:s grundare

Lennart Lindkvist, ordförande emeritus, EIDD Sverige ordförande 1996-2004

Lennart Lindkvist, ordförande emeritus,
EIDD Sveriges ordförande 1996-2004
Finn Petrén, ordförande EIDD Sverige sedan april 2004
Finn Petrén,
ordförande EIDD Sverige sedan april 2004

Publicerad: 23 oktober 2006

Uppdaterad: 8 november 2011
Logo för EIDD Sverige

Design for All Sverige| Box 49084 | SE-100 28 Stockholm | info@designforalla.se

Powered by Powered by EPiServer