Skriv ut sidan

Synpunkter på Arkitektur Stockholm

Design for All Sverige har lämnat synpunkter på förslaget ”Arkitektur Stockholm – strategi för gestaltning av ett attraktivt och växande Stockholm”.

I sitt yttrande framhåller Design for All Sverige bl.a. behovet av en ny inriktning på att göra rätt från början i alla plan- och gestaltningsprocesser och tillgänglighetens betydelse för stadens attraktivitet.

Läs mer om förslaget till ny gestaltningsstrategi och ladda ner dokumentet på www.stockholm.se/arkitekturstockholm

Läs Design for All Sveriges yttrande


Publicerad: 10 november 2011

Logo för EIDD Sverige

Design for All Sverige| Box 49084 | SE-100 28 Stockholm | info@designforalla.se

Powered by Powered by EPiServer