Skriv ut sidan

Nya medlemmar i Design for All Sverige

Bland årets nya medlemmar finns IQ Samhällsbyggnad, stiftelsen Arkus och Statens fastighetsverk.

IQ Samhällsbyggnad
– Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet – är en ideell organisation som syftar till att stärka arbetet med forskning, innovation och kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn. Bland IQ Samhällsbyggnads cirka 140 medlemmar finns myndigheter, byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, projektörer, leverantörer, forskningsinstitutioner, institut och brukare. IQ Samhällsbyggnad bildades hösten 2010 genom att föreningarna Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) och Rådet för Byggkvalitet (BQR) slogs ihop till en förening.
www.iqs.se 

Stiftelsen Arkus är ett självständigt forum för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad. Arkus arbetar branschnära och fungerar som komplement till högskolornas forskning. Arkus medlemmar består av landets ledande arkitektföretag.
www.arkus.se

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar det nationella kulturarvet, allas vår gemensamma egendom. Sverige har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. SFV:s uppdrag är att med god ekonomi förvalta statens byggnader så att det nationella kulturarvet finns tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras.
SFV samarbetar sedan 2006 med Design for All Sverige och Stockholms stad i projektet Värdig Entré.
www.sfv.se  

Publicerad: 3 maj 2012

Logo för EIDD Sverige

Design for All Sverige| Box 49084 | SE-100 28 Stockholm | info@designforalla.se

Powered by Powered by EPiServer